Automatisoitu taittaminen nopeuttaa vaativaa tuoteselosteiden tuotantoa.

Lääkevalmisteiden tuoteselosteet kuuluvat painotuotteiden jälkikäsittelyn vaativimpiin tuotteisiin. Niihin liittyvät kuntoonlaittoajat hankaloittavat yhä enemmän koko tuotantoprosessin kustannustehokkuutta. August Faller -yhtymä saavuttaa selkeitä kilpailuetuja AFV-566F Horizon-taittokoneiden avulla Binzenin toimipaikassaan.

Vasta-aiheet, vuorovaikutus, annostelu ja paljon muutakin: Lääkevalmisteiden tuoteselosteissa oleva tietomäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmeninä. Lääkevalmisteiden valmistajien on noudatettava tiukkoja lääkeaineita koskevia lakeja, ja ”hyvin luettavissa olevan tekstin” periaate supistaa mahdollisuuksia käyttää tilaa säästävää sommittelua muutenkin ohuilla neliömassoilla. Sen sijaan, että vastaisivat suurempaan paperin tarpeeseen kookkaammilla pakkauksilla valmistajat panostavat mieluummin optimoituun jälkikäsittelyyn painotalossa. Ylimääräiset tai muuttuneet taitokset vaikuttavat pidentyneiden kuntoonlaittoaikojen vuoksi myös koko selosteiden tuotannon taloudelliseen kannattavuuteen.

Monimutkaiset taittotyöt, pitkät kuntoonlaittoajat.

August Faller GmbH & Co. KG:n tuotantokapasiteetti on useampia miljardeja kappaleita vuodessa, ja se on näin yksi Euroopan johtavista lääketeollisuuden painotuotteiden tarjoajista. Lähes 1 200 työntekijää valmistaa neljässä toimipaikassa Saksassa, Puolassa ja Tanskassa lääkkeitä varten tarvittavat ”lisukkeet”, aina ulkopakkauksista ja tuoteselosteista etiketteihin saakka. Baden-Württembergin alueella Binzenissä sijaitseva Faller-yhtiö on keskittynyt tuoteselosteiden valmistukseen. Nykyisellä konekannallaan August Faller -yhtymä on pystynyt tuottamaan vuodessa noin 1,6 miljardia erilaista ja eri kokoista tuoteselostetta. Etualalla ovat pakkauksen ulkopuolelle kiinnitettävät selosteet: Ne ovat paljon tietoa sisältäviä, erityisen suurikokoisia selosteita, jotka on taitettu mahdollisimman pieniksi ja suljettu liimalla.

Tutustuttuaan automatisoidun taittoteknologian etuihin AF-406F-sarjan taittokoneiden myötä August Faller -yhtymä teki menneenä vuonna huomattavia uudistuksia koko Binzenin toimipaikan konekantaan. Horizon toimitti heille yhteensä kolme AFV-566F taittojärjestelmää mukaan lukien 2. taittoyksikkö TV-566F. Kaksi järjestelmistä on inline-käytössä Hunkelerin aukirullaimiin ja poikkileikkureihin yhdistettyinä, ja siksi ne on toimitettu DIFV-56 digitaalisen interface-yksikön kanssa. Näissä pääasiassa ”outsert” tuoteselosteiden tuotantoon tarkoitetuissa taittokoneissa on lisäksi Leibinger-kamerajärjestelmät ja HHS:n 8-kanavaiset vesinuuttauslaitteet. Järjestelmiä täydentävät PR-40S-puristusyksiköt ja ED-40S pienen formaatin pystystakkerit, mikä lisää niiden tehokkuutta. Tarvittaessa niihin voidaan liittää myös tarrasuljentayksiköt.

Puolet nopeampi kuuntoonlaittoaika toistuvissa tilauksissa.

Päätös Horizon-järjestelmien käyttöönottamisesta edelsivät laajamittaiset testit Horizon-näyttelytilassa Quickbornissa. Tulokset olivat yksiselitteiset: Kun äärimmäisen monimutkaisten taittotöiden kuntoonlaittoihin kului vielä ennen useita tunteja, niin AFV-taittojärjestelmällä kuntoonlaittoaika lyhentyi alle puoleen Horizonin helppokäyttöisen TOUCH&WORK-teknologian ja automaattisäätöisen nuuttinavigaattorin ansiosta.

Kymmenesosamillimetrin tarkkuudella toimiva, taittotöihin tallennettuihin tietoihin perustuva automaattinen nuuttaustyökalujen kohdistus ei ainoastaan nopeuta painotuotteiden jälkikäsittelyä, vaan lisää myös huomattavasti tuotantokapasiteettia. Näin ollen taittoprosessien automatisointi Horizon-järjestelmillä auttaa turvaamaan August Faller -yhtymän johtavan markkina-aseman ja myös laajentamaan sitä pitkällä aikavälillä.

Toukokuu 2019