Hofmann Druck + Medien vahvistaa asiakasuskollisuutta verkostoitumisen ja automatisoinnin avulla.

Saksan Traunreutissa sijaitseva Hofmann Druck + Medien on yhä uudelleen mukautunut menestyksellisesti markkinoiden ja asiakkaiden muuttuneisiin vaatimuksiin noin 50-vuotisen historiansa aikana. Näin se on esimerkiksi yksi Saksan online-digitaalipainatuslinjojen edelläkävijöistä. Yksi yrityksen monivuotisista asiakkaista on suuri kodinkoneiden valmistaja, jonka käyttöohjeiden tuotannosta Hofmann vastaa. Vuosikausia tällaiset materiaalit on painettu mustavalkoisina, mutta vuodesta 2013 alkaen asiakas on halunnut painattaa satulanidotut ja kolmisivuisesti leikatut käyttöohjeensa värillisinä. Lisäksi asiakas on optimoinut oman tuotantonsa ja alkanut valmistaa pienempiä eriä erilaisista laitteista. Jokainen erä sisältää muutamia kymmeniä samanlaisia laitteita, jotka on suunnattu samoille vientimarkkinoille ja joita varten tarvitaan käyttöohjeet kunkin maan kielellä – tai jopa useammalla kielellä. Koska jokainen erä sisältää vain pienen määrän laitteita, tarvitaan myös käyttöohjeista vain muutaman kymmenen kappaleen kokoisia painoksia.

”Pienten, laajuksiltaan vaihtelevien ja erinomaista laatua edellyttävien painosten kannattava painattaminen ja jälkikäsittely asettaa korkeat vaatimukset tuotantoympäristölle”, kertoo Georg Lindner, Hofmann Druck + Medien -yhtiön toimitusjohtaja. ”Tuotannon haastavuutta lisää tässä tapauksessa kuitenkin myös se, että asiakkaan jatkuvasti muuttuva laitetuotantokonsepti lyhentää huomattavasti valmisteluaikojamme.” Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hofmannin normaali projektien valmisteluaika on 48 tuntia, joka voi kuitenkin koska tahansa lyhentyä neljään tuntiin, jos asiakkaan tuotannossa tapahtuu muutoksia. Tähän tiukkaan aikatauluun on mahdutettava luotettavasti koko prosessi aina tietojen valmistelusta ja tuotannosta asiakkaalle toimitettavaan valmiiseen tuotteeseen saakka. Lisää haastavuutta tuotantoon tuo se tosiseikka, että kaikkien laitteiden mukana toimitettavien materiaalien on oltava sisällöltään täysin ajantasaisia.

Painoprosessi alkaa asiakkaan luona.

Mahdolliseksi tällaisen Just in time -tuotannon tekee suora tietotekninen yhteys asiakkaan tuotantosuunnittelun ja Hofmannin tiedonhallintajärjestelmän välillä. Asiakas laatii kaikista eristä tietueet, jotka sisältävät painettavien sisältöjen lisäksi myös tiedot laitteiden tuotantoajankohdista sekä mahdollisista ylimääräisistä materiaaleista, kuten keittokirjojen tilauskorteista tai vastaavista. Hofmann noutaa nämä tietueet suoraan toimeksiantajan järjestelmästä ja muuntaa ne digitaalipainatuksen, jälkikäsittelyn ja viimeistelyn tuotantotilauksiksi. Hofmann tuottaa 200–300 erää päivässä. Koska painoprosessi suuntautuu täysin asiakkaan tuotannon mukaan, tarvittavien materiaalien määrät vaihtelevat jatkuvasti. Järjestelmän on kyettävä valmistamaan 8–80-sivuisia esitteitä tuotantoa pysäyttämättä.

Yhteistyössä pääurakoitsijana toimivan Canonin kanssa ja Horizon painotuotteiden jälkikäsittelyn kumppaninaan Hofmann on kyennyt toteuttamaan äärimmäisen joustavan tuotantolinjan. Kaikki käyttöohjeet painetaan kaksipuolisesti rullalta kahdella Colorstream 3500 Inkjet -painokoneella, minkä jälkeen paperiradat kulkeutuvat Hunkeler CS-6 I -poikkileikkurin ja puskurialueen läpi. Horizon StichLiner 6000 Digital -koneessa sisällöt joko jaetaan tuotteiden paksuuden mukaan eriin tai kootaan, nuutataan ja taitetaan kokonaisuudessaan, nidotaan selässä olevasta satulasta ja leikataan kolmelta sivulta. Tämä teknikkka mahdollistaa myös paksujen tuotteiden valmistamisen parhaalla laadulla ja suurella nopeudella.

Luotettava viimeistely.

Viimeisessä vaiheessa digitaalisesti painetut ja jälkikäsitellyt materiaalit kootaan yhdessä muiden elementtien kanssa tietopaketeiksi. Erityisesti Hofmannin tarpeisiin räätälöity viimeistelyjärjestelmä lajittelee tätä varten esimerkiksi offset-painatuksella tuotetut tietolehtiset, postikortit, asiakkaan laatimat materiaalit yms. automaattisesti ja yksilöllisesti jokaista erää varten. Virheellisen tekstimateriaalin jälkituotannosta ja korjaamisesta aiheutuu huomattavia kustannuksia. Ennen tuotteiden kalvopäällystämistä yhtiön itse kehittämällä pakkaussovelluksella niille suoritetaan tästä syystä vielä viimeinen laatutarkastus kameralla, jonka avulla Hofmann on saanut laskettua virheprosentin lähes nollaan.

”Prosessien integrointi asiakkaan järjestelmiin ja koko tuotannon automatisointi olivat oikea ratkaisu. Tarjoamme asiakkaallemme tänään ainutlaatuista palvelua, jonka vertaista ei juuri ole saatavana”, sanoo Goerg Lindner. ”Tästä syystä voimme vain neuvoa kaikkia muitakin rohkaisemaan mielensä ja ryhtymään toimeen oikeiden kumppaneiden kanssa. Sillä verkostoituminen ja tuotannon automatisointi tulevat olemaan ainoa vaihtoehto monilla alueilla keskipitkällä aikavälillä.”

Helmikuu 2016