BQ-480: täydellistä kirjojen nidontaa automaattisesti.

Jo tuhannet yritykset eri puolilla maailmaa käyttävät Horizonin BQ-470-järjestelmää, joka on jo vuosien ajan ollut suosituin nelileukainen liimanidontalaite. BQ-480 edustaa uutta sukupolvea, jota on kehitetty ja laajennettu merkittävästi.

Johdonmukainen automatisointi on lyhentänyt kuntoonlaittoaikoja jopa 50 prosentilla. Silloinkin, kun kirjojen yksittäispaksuudet vaihtelevat jopa 5 millimetriä, voidaan yhdessä tunnissa valmistaa noin 800 korkealaatuista kirjaa – mikä on yli kaksinkertainen määrä BQ-470-malliin verrattuna. BQ-480 on näin ollen markkinoiden nopein nelileukainen liimanidontalaite ja luo perustan pitkään voitollisena säilyvälle pienten painoserien ja yksittäispainosten tuotannolle.

Kattava automatisointi lyhentää kuntoonlaittoaikoja.

BQ-480 työstää kirjoja, joiden paksuus on 1–65 millimetriä ja joiden selän pituus on 145–320 millimetriä. Säädöt ja vaihdot tehdään TOUCH & WORK -tekniikan avulla: blokkien ja kansien mitat sekä kannen asemointi syötetään digitaalisesti kosketusnäytöllä. Näytön asento on säädettävissä, joten sitä on erittäin miellyttävä käyttää. Laitteen vakiovarusteisiin kuuluu SI-470V-asetustulkki, jota käytetään paksuuden mittaamiseen yksittäisten kappaleiden valmistuksessa. Lisäksi laajennetusta muistista voidaan hakea jopa 999 toistuvan tilauksen tiedot, ja tarvittaessa muistitilaa voidaan lisätä ylimääräisellä USB-laitteella. Liimanidontalaite ottaa säädöt käyttöön täysin automaattisesti sekunneissa niin jyrsimessä, liiman levityksessä, puristuksessa kuin nuuttauksessa. Kuntoonlaittoaikoja lyhentävät huomattavasti myös nopeammat askelmoottorit, jotka on asennettu kaikkiin asemiin.

BQ-480:n vakiovarustukseen kuuluvat kaksi levitysrumpua hoitavat selän liimauksen. Niiden korkeutta voidaan säätää automaattisesti, ja ne takaavat erinomaisen liimaustuloksen. Lisäkuumennettu ja niin ikään automaattisesti säätyvä vastatela auttaa liimauksessa. Myös sivuliimapituus ja määrät määritetään kosketusnäytöllä, mikä omalta osaltaan lyhentää kuntoonlaittoaikoja. Lisäksi BQ-480-laitteessa on kaksiportainen luovutus, jonka pudotuskorkeus on vain 5 millimetriä. Kääntöyksikkö avustaa kirjojen kuljetusta pihdeistä nostamisen jälkeen. Tämä ehkäisee kirjan selän vääntymistä. ”BQ-480 tarjoaa monenlaisia etuja”, toteaa Horizonin liimanidonnasta vastaava tuotepäällikkö Marisa Dütsch. ”Kaikkien toimintojen johdonmukainen automatisointi tekee BQ-480-laitteesta erinomaisen ratkaisun vaihtelevaan kirjatuotantoon digitaaliseen painatukseen siirryttäessä. BQ-480 tekee myös offset-painatuksen suurien painoserien jatkokäsittelystä taloudellisempaa, kun paljon aikaa vievät mekaaniset säätötyöt jäävät kokonaan pois.”

Automaattinen laskentajärjestelmä takaa parhaat nidontatulokset.

Jotta nidonta olisi mahdollisimman nopeaa ja laadukasta, formaatin ja paksuuden lisäksi myös muut tuotekohtaiset tekijät on pystyttävä säätämään automaattisesti. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi käytettävä paperi, nidottavat arkit, yksittäiset lehdet ja lankasidotut kirjablokit. Horizon on kehittänyt tätä varten automaattisen laskentajärjestelmän, mikä takaa sen, että myös uudet työntekijät pystyvät erinomaisiin sidontatuloksiin. Mallien perusteella mukautetaan käytettävän kirjablokkipaksuuden kaikki asetukset, kuten nopeus, levitettävän liiman määrä, puristuspaine ja nuuttausasento. Nämä sovitetaan täysin automaattisesti ja optimaalisesti jokaiselle yksittäiselle tuotteelle. Manuaalista hienosäätöä ei enää tarvita myöskään usein vaihtuvien tilausten yhteydessä eikä yksittäiskappaleiden valmistuksessa. Mallit määritetään materiaalin ja laajuuden mukaan kunkin asiakkaan yksilöllistä tilausta vastaaviksi.

Optimoitu kannen syöttö täsmällisesti ja ilman virheitä.

BQ-480 on varustettu myös luotettavalla, imualistinta käyttävällä kannen automaattisella syötöllä sekä sidottavan materiaalin varmalla asemoinnilla. Malliin on kuitenkin tehty runsaasti erilaisia parannuksia. Erottelun ja imun puhaltimet on nyt erotettu toisistaan, ja kansien erottelun puhallus- sekä imuilmaa voidaan säätää helposti kosketusnäytön avulla.

Kansien kuljetuksen nuuttausmoottoria on tehostettu 2 A:sta 4,2 A:iin, ja nuuttausmekaniikan geometria on optimoitu siten, että BQ-480 työstää myös suuren neliöpainon kannet edelleen tarkasti. Vakiovarusteena on kannen nelinkertainen nuuttaus, joka säätyy automaattisesti ja tarkalleen oikein. Kaksinkertainen nuuttaus on saatavana lisävarusteena.

Toinen lisävaruste on viivakoodivalvonta, joka mahdollistaa kirjablokkien ja kansien tarkan järjestelyn. Jos viivakoodit eivät vastaa toisiaan, sidontaa ei käynnistetä, ja kosketusnäyttö antaa käyttäjälle varoituksen. 1D- tai 2D-viivakoodin lukeminen mahdollistaa sen, että kirjablokin paksuudelle voidaan syöttää lisätietoja ja toistuvat tilaukset voidaan hakea muistista. Järjestelmää voidaan laajentaa tarvittaessa esimerkiksi aikaleimoilla, tasoitustoimintojen dokumentoinnilla tai kovakansituotannon laajennetuilla toiminnoilla. Näin esimerkiksi esilehtien sidonnassa peittyvät viivakoodit voidaan painattaa uudelleen luovutuksessa, jotta järjestely kovakantisiin ja kirjablokkeihin on myöhemmin mahdollista.

Valvontaprosessissa Horizon on vienyt asiakkaiden esittämän kehitystoiveen käytäntöön. Aiemmin viivakoodien tarkastus tehtiin vasta kannen nuuttauksen jälkeen. Jos järjestys oli väärä, kantta ei voitu useimmiten käyttää enää uudelleen. BQ-480-laitteessa kannen ja kirjablokin tarkastus sitä vastoin tehdään ennen nuuttausta. Jos kirjablokki ja kansi eivät vastaa toisiaan, ei tästä aiheudu hävikkiä, koska tällöin sidonta pysähtyy ja käyttäjä voi poistaa kirjablokin ja kannen ehjinä. Tämä on selkeä etu etenkin uniikkipainosten tuotannossa.

Joustavaa liimausta: PUR ja EVA.

Planatol on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä Horizonin kanssa Planamelt W -sulateliiman. Se sopii täydellisesti käytettäväksi BQ-480:ssä ja kaikissa muissa Horizonin yksi-, neli- ja yhdeksänleukaisissa liimanidontalaitteissa. Planamelt W:n vetolujuusarvot ovat erittäin hyvät, joten myös raskaiden materiaalien käsittelyssä saadaan parhaat mahdolliset tulokset. EVA- ja PUR-liimauslaitteisiin sekä tynnyrisulatuslaitteistoihin voidaan tehdä lisäasennuksia jälkikäteen. Vetolaatikkojärjestelmä tekee altaiden vaihdosta erittäin helppoa. Tämän joustavuuden ansiosta painoalan yritykset hyötyvät sijoituksestaan pitkällä aikavälillä tilauskannan kehittymisestä riippumatta.

Laajennettavissa täydelliseksi sidontalinjaksi.

BQ-480 voidaan verkottaa muihin järjestelmiin, esimerkiksi AFV-566-taittokoneeseen sekä HT-1000V- ja HT-80-kolmiteräleikkureihin, jolloin tuloksena on huipputehokas tuotantolinja. Kirjablokkien BBF-480-syöttölaite (Book block-Feeder) mahdollistaa täysin automaattisen kirjablokkien syötön. Sen tahtiteho on 800 kirjaa tunnissa, ja se käsittelee tukiliimatut kirjablokit kirjablokkien BBS-40-stackerista (Book block-Stacker).

Horizonin BQ-480 tuo uusinta tekniikkaa liimanidontalaitteiden markkinoille. Tuotepäällikkö Marisa Dütsch kertoo, että uusia edistysaskelia on myös tulossa: ”Yli sata insinööriä kehittävät Horizonin järjestelmiä koko ajan paremmiksi.Horizon valvoo tarkasti koko valmistusprosessia japanilaisessa Taiyo Seikin tehtaassa. Näin voimme taata parhaan mahdollisen laadun ja ottaa asiakkaiden toiveet huomioon. On siis odotettavissa, että myös BQ-480-laitetta kehitetään uusilla innovaatioilla ja kiinnostavilla lisävarusteilla, joista voidaan hyötyä esimerkiksi pehmyt- ja kovakantisten tuotteiden valmistuksessa.”

Marraskuu 2017