Työvaiheiden yhdistäminen nopeuttaa painotuotteiden valmistusta.

Painoalalla tarvitaan tehokasta painatuksen jälkikäsittelyä, jotta alan alati lisääntyviin vaatimuksiin voidaan vastata. Tuotantoprosessit voidaan optimoida verkottamalla suorituskykyisiä yksittäisiä koneita toisiinsa siten, että tuloksena on täysin automaattinen järjestelmä. Tuorein esimerkki tästä: Horizonin FoldLiner.

Ensi kertaa vuoden 2017 FINISHING FIRST -tapahtumassa esitelty järjestelmä yhdistää taittamisen, keräilyn ja sarjanidonnan yhdeksi yhtenäiseksi tuotantoketjuksi, mikä lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa huomattavasti nidontatuotannon kannattavuutta.

Kun AFC-74-sarjan taittokone verkotetaan StitchLiner 6000 -sarjanitomakoneen kanssa yhdeksi yhtenäiseksi tuotantoketjuksi, koneenvaihtoa ei tarvita, logistiikka helpottuu ja tehokkuus paranee huomattavasti. B1-formaatin painoarkkia käytettäessä FoldLiner tuottaa keskeytyksettä jopa 6 000 kappaletta 16-sivuisia esitteitä tunnissa. Kun järjestelmään yhdistetään VAC-80S-keräilijä, esitteisiin voidaan lisätä myös ylimääräisiä sisältösivuja tai kansia siten, ettei järjestelmän kokonaistehokkuus kärsi.

Sopii myös hybridikäyttöön.

Horizonin FoldLiner sopii erityisesti käyttäjille, jotka tuottavat suuria määriä saman sivumäärän nidottuja tuotteita. Järjestelmällä voidaan valmistaa nidottuja tuotteita jopa B1 formaatin offset-painetuista- ja myös digitaalisesti painetuista arkeista tai molempien yhdistelmistä. Yhdestä arkista voidaan taittaa 8, 16 tai 32 sivuinen. Digitaalisessa tuotannossa FoldLiner voidaan lisävarustaa myös viivakoodin- tai merkinlukijoilla vaihtelevien tuotteiden valmistamista varten. Kunkin yksittäisen tuotteen arkkijärjestystä voidaan tällöin ohjata seurantajärjestelmän avulla.

Korkea automaatioaste: Parempi tehokkuus.

Laitteiston tehokkuuden taustalla on ennen kaikkea Horizon-tuotteiden yhteensopivuus, mutta sitä tukee myös koko kuntoonlaittoprosessin korkea automaatioaste: Horizonin kehittämä TOUCH&WORK-teknologia asettaa automaattisesti kaikki koneparametrit yksilöllisesti määriteltyjen esitemallien perusteella. Tämän vuoksi manuaalista työtä ei tarvita juuri lainkaan. Järjestelmän käyttöön tarvitaan vain yksi henkilö, mikä optimoi sijoituksen kannattavuuden kaikilta osin.

Horizon FoldLinerin tehokkuus tulee parhaiten esiin taittamisen, keräilyn ja sarjanidonnan yhdistelmänä, mutta StitchLiner 6000 voi toimia myös erillisenä sarjanitomakoneena, ja siihen voidaan yhdistää jopa kuusi arkkeja syöttävää VAC-keräilytornia.

Toukokuu 2018